MİMARİ PROJELER

1- MİMARİ VE İÇ MİMARİ PROJE

 

* Hazırlık ve Etüt Çalışmaları

* Ön proje çalışmaları

* Kesin proje çalışmaları

* Uygulama proje çalışmaları

* Sistem ve montaj detayları

* İmalat detayları

* Teknik şartnameler

* Metraj

* Keşif, Maliyet Analizi

 

2- MESLEKİ KONTROLLÜK

 

* Kontrollük ve As Build Proje

* Kesin Hesaplar

* Kabul Teslim

MİMARİ PROJELER